Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

Noord-Zuid: het gemeentebestuur engageert zich inzake ontwikkelingssamenwerking door de bevolking te informeren en bewust te maken over de noord-zuidverhoudingen en door de lokale noord-zuidverenigingen te ondersteunen.

Gemeentelijke verantwoordelijken ontwikkelingssamenwerking

Verantwoordelijke schepen
Bert Schelmans
Saffraenbergstraat 2
3950 Bocholt
Tel. 0485 97 70 43
E-mail: bert.schelmans@bocholt.be

Verantwoordelijke ambtenaar
Joeri Essers
JCH ‘de Steen’ Bocholt
Cornelius a Lapideplein 3
3950 Bocholt
Tel. 089 20 19 32
E-mail: jeugd@bocholt.be

Adviesorgaan voor Ontwikkelingssamenwerking

De Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking, kortweg GROS, is het gemeentelijk adviesorgaan voor ontwikkelingssamenwerking. Deze raad geeft advies over alle aangelegenheden die betrekking hebben op ontwikkelingssamenwerking en de derde wereld (o.a. projectsubsidies). 

Verder staat de GROS in voor de coördinatie van alle instanties in Bocholt die zich bezighouden met de Noord-Zuidproblematiek.