Laatste wilsverklaring euthanasie

Laatste wilsverklaring euthanasie

Wat

Je kan je wil over je levenseinde en je eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval je niet meer in staat bent om je wil duidelijk kenbaar te maken (bv. in een comateuze toestand).

Voor wie

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige, die beschikt over een rijksregisternummer in het Rijksregister, kan bij het gemeentebestuur een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren.

Hoe aanvragen

  • Vul het aangifteformulier duidelijk leesbaar in ten overstaan van twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens één geen materieel belang heeft bij je overlijden (één getuige mag dus geen familielid zijn).
  • Jijzelf en de getuigen, en in voorkomend geval de vertrouwenspersoon of -personen, ondertekenen het formulier.
  • Je brengt het aangifteformulier binnen bij de dienst burgerzaken. Hiervoor moet je een afspraak maken.
Meebrengen
  • Ondertekend formulier voor een wilsverklaring.
  • Identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt.

Bij een vernieuwing van een euthanasie-aanvraag kan je geen kopie van de vorige aanvraag gebruiken. Je zorgt in dat geval voor een nieuw en origineel formulier.

Kostprijs

Gratis

Geldigheidsperiode

Je kan je wilsverklaring op ieder moment herzien of intrekken. De verklaring is slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring. Indien je nadien wenst dat de wilsverklaring geldig blijft, is een herbevestiging nodig.