Tot onze spijt zijn wegens de huidige coronamaatregelen de diensten van 't Huis van de gemeente en het OCMW
gesloten voor het publiek. Er is geen vrije inloop meer mogelijk!

Onze medewerkers proberen je verder te helpen via e-mail of telefoon.
Enkel voor hoogdringende en noodzakelijke gevallen kan er een afspraak gemaakt worden via
het afsprakensysteem op deze website of via telefoon ('t Huis van de gemeente: 089 20 19 18 - OCMW: 089 20 19 80).

Corona | Covid-19 | info