Nieuwsbericht

Coronavaccinatie in onze Eerstelijnszone

13 januari 2021

Bocholt – De vaccinaties tegen het Covid19-virus worden georganiseerd door de Eerstelijnszones (ELZ). Bocholt behoort tot eerstelijnszone Noord-Limburg, samen met Peer, Pelt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel en Lommel. Samen met de overige burgemeesters uit deze zone, dringt burgemeester Stijn Van Baelen er namens de gemeente Bocholt op aan om een tweede vaccinatiecentrum in onze zone te openen. 

Op vrijdag 8 januari ll. vergaderden burgemeester Stijn Van Baelen en schepen van sociale zaken Marc Vanherk, een eerste keer samen met de andere besturen die deel uitmaken van de ELZ ‘Noord -Limburg’.  Naast de discussie over de uitrol van de vaccinatiestrategie werd nagekeken welke locatie het best uitgerust is om als vaccinatiecentrum in onze zone te fungeren. Hierbij dient rekening gehouden te worden met een aantal wettelijke criteria, zoals onder meer de minimum oppervlakte, de aanwezige logistieke mogelijkheden, ….. maar ook toegankelijkheid,, parkeermogelijkheden en bereikbaarheid spelen een belangrijke rol in de keuze.

Gezien de uitgestrektheid van onze eerstelijnszone, wordt ervoor geopteerd om zeker twee centra te organiseren. Een eerste vaccinatiecentrum zal bijna zeker ingericht worden in De Soeverein in Lommel. Maar daarnaast is dus een tweede centrum zeker wenselijk. Begin deze week werd door onze eigen lokale Bocholter veiligheidscel , alsook door de ELZ hierover overlegd en werden er verschillende locaties bezocht.  Zowel Peer als Hamont-Achel hebben een voorstel van locatie naar voren geschoven.

Ook onze eigen sporthallen, ‘de Steenakker’ en ‘de Damburg’, werden als mogelijke locatie onderzocht. Maar de twee hallen kwamen om reden van toegankelijkheid en bereikbaarheid niet in aanmerking. Bovendien zal de gekozen locatie minstens zeven maanden als vaccinatiecentrum dienst doen: dat zou bij eventuele versoepeling van de maatregelen grote problemen veroorzaken voor onze sportverenigingen en de turnlessen van de scholen.

Morgen, 14 januari, overleggen de burgemeesters uit de ELZ om de knoop door te hakken.

Het gemeentebestuur van Bocholt dringt er op aan dat in algemeen overleg met alle besturen spoedig een besluit wordt genomen. Er kan niet langer worden getalmd. Er is immers veel werk aan de winkel. Het organiseren van een gestroomlijnde vaccinatiecampagne mag niet onderschat worden. Bovendien zal er ook veel personeel nodig zijn om de klus te klaren. Het personeel van de gemeente Bocholt zal hierin zeker een belangrijke rol kunnen spelen.

Burgemeester Stijn Van Baelen: “Ik mocht ook al enkele telefoons van vrijwilligers ontvangen, die op basis van hun medische expertise graag willen meehelpen. Bedankt hiervoor! Wie graag wil helpen mag zich steeds melden aan het onthaal van ’t Huis van de gemeente.

In samenwerking met het CLB (centrum leerlingenbegeleiding) wordt voor onze ELZ Noord-Limburg, onderzocht om in Bocholt een sneltest-centrum in te richten. In geval van clusteruitbraken kunnen in dit centrum op korte tijd zeer veel sneltesten afgenomen worden.  Hierbij denken we aan scholen, rusthuizen, bedrijven, ….Van zodra de locatie goedgekeurd is door het CLB, zullen we ze bekendmaken. Het sneltest-centrum zou begin februari actief moeten zijn.”

We nemen in Bocholt onze verantwoordelijkheid op om waar mogelijk te helpen!