Nieuwsbericht

CORONA: VERPLICHTE EVENTSCAN

24 augustus 2020

Wie in Bocholt een evenement of activiteit wil organiseren zal steeds een veiligheidsscan moeten laten uitvoeren en de toelating van het schepencollege moeten krijgen.

Na elke vergadering van de Nationale veiligheidsraad vergadert steevast ook de lokale veiligheidscel van Bocholt om de nieuwe maatregelen te bespreken. Afgelopen vrijdag besliste de veiligheidscel dat de meeste genomen maatregelen van kracht blijven. Het besluit van de burgemeester hierover wordt daarom van 31 augustus verlengd tot 30 september. We zetten de belangrijkste zaken even op een rijtje:

  • Op het grondgebied van Bocholt ben je verplicht om steeds een mondmasker bij je te hebben als je ouder bent dan twaalf jaar
  • In uitbreiding van de nationale verplichtingen voor het dragen van een mondmasker, moet je in Bocholt een mondmasker dragen in de publieke ruimtes van alle openbare gebouwen
  • De maatregelen voor de horeca blijven behouden (afgebakende terrassen, één in- en één uitgang, handontsmetting, …)
  • De kermissen van Kaulille (20 september) en Reppel (27 september) gaan door, mits ze voldoen aan de regels van de nationale veiligheidsraad
  • Hetzelfde geldt voor activiteiten en evenementen van Bocholter verenigingen. Wie een activiteit wil organiseren, moet minstens één maand op voorhand een eventscan van de activiteit laten uitvoeren. Deze scan controleert of de activiteit voldoet aan de nationale en lokale veiligheidsmaatregelen en of ze veilig georganiseerd kan worden. Indien de scan ‘groen’ is, wordt de activiteit voorgelegd aan het schepencollege dat zal beslissen over de definitieve goedkeuring. Aanvragen moeten ingediend worden bij de dienst Cultuur (feestloket@bocholt.be).

Burgemeester Stijn Van Baelen: “We beseffen maar al te goed dat deze crisis voor iedereen lang begint te duren en dat er een zekere coronamoeheid ontstaat, maar de cijfers voor Bocholt en de omliggende gemeenten zijn gunstig. Daaruit blijkt dat de opgelegde maatregels afdoende zijn. De meeste beslissingen worden over ons hoofd genomen, maar onze plaatselijke aanpak werkt! Daarom dat we beslist hebben om de lokale maatregelen te verlengen, voorlopig tot 30 september. Ik wil daarom nogmaals een warme oproep aan iedereen doen om de regels te blijven volgen.”